Spory cywilne

Spory cywilne

 • DOCHODZENIE ZAPŁATY  NALEŻNOŚCI
 • ROZLICZANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ I OCHRONA W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO
 • PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, 
 • POMOC W SPRAWACH SŁUŻEBNOŚCI,  SŁUŻEBNOŚCI  PRZESYŁU
 • REPREZENTACJA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, O DZIAŁ SPADKU, O ZACHOWEK, PROWADZENIE NEGOCJACJI SPADKOWYCH, 
 • DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ
 • GDY POTRZEBUJESZ OCHRONY PRAWNEJ W SPRAWACH CYWILNYCH
 • ODZIEDZICZYŁEŚ, NABYŁEŚ NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z INNYMI WSPÓWŁAŚCICIELAMI
 • POJAWIŁY SIĘ SPORY POMIĘDZY WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI
 • JESTEŚ LUB MOŻESZ BYĆ SPADKOBIERCĄ, NABYŁEŚ SPADEK, PRZYSŁUGUJĄ CI ROSZCZENIA O ZACHOWEK LUB JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO JEGO ZAPŁATY
 • MIAŁEŚ WYPADEK KOMUNIKACYJNY, DOZNAŁEŚ SZKODY MAJĄTKOWEJ LUB OSOBOWEJ
 • OSÓB FIZYCZNYCH
 • PODMIOTÓW PRAWNYCH

Ostanie wpisy

 • +48 503 108 853                   +48 602 667 617
 • kancelaria@bartosmrowiecadwokaci.pl
 • ul. Szczęśliwa 38/1a, 53-418 Wrocław